Aanpak

__Real people, meaningful work

Participatie hoeft niet saai te zijn, maar wat heb je eraan?

Meervoudige waardecreatie

Overheden, ontwikkelaars en andere private partijen hebben met grote opgaven zoals de energietransitie en woningbouw te maken. Ook spelen er tal van sociale thema's zoals veiligheid in de buurt en gentrificatie, die om creatieve oplossingen vragen. De belangrijkste pijler die dit met elkaar gemeen heeft: het lukt niet alleen.

Goed burgerschap stimuleren én een betere businesscase? De ambitie van de overheid en gemeentes is dat bewoners en ondernemers actief bijdragen aan het ontwikkelen van de eigen buurt en community. Met participatie krijgen ze ruimte om van invloed te zijn op hun leefomgeving waarmee de democratische kwaliteit wordt vergroot. Participatie heeft niet alleen grote maatschappelijke waarde, het leidt ook tot versterking van de financiële (vastgoed en grond) waarde voor ontwikkelende en ondernemende partijen.

0

Buurten in Nederland

0

Aantal gemeenten

Wat wij doen?

Heb je geen tijd of capaciteit om de participatie zelf op te pakken? Of wel, maar loop je tegen problemen aan? Is er geen budget en moet je het zelf doen, maar mis je ervaring en creativiteit? Bereik je alleen de usual suspects en komt de dialoog niet lekker op gang? Of zijn jullie zelfs al tegen bezwaren, negatieve media of vertragingen opgelopen?

Wij zijn jullie partner in participatie. Wij werken mee op strategisch, tactisch en operationeel niveau over de gehele breedte en lengte van de opgave. We willen niet beleren, maar het gezegde van die schoenmaker... daar zit best een mooie waarheid in. Want als iedereen doet waar die echt in excelleert komen we samen verder, vinden mensen het leuker én zul je zien, gaan we ook nog eens sneller.
STEL JE HULPVRAAG HIER
Participatie is zo veelzijdig en complex, dat doet je team er niet ‘even’ bij.

Roadmap participatie

Onze aanpak is simpel. Bereiken. Betrekken. Borgen. De basis van onze samenwerking is de PLYGRND.city Roadmap Participatie. Een eigen ontwikkeld model die de fases van onderzoek, ontwerp, visie, strategie, placemaking en community building langs de tijdlijn van de ontwikkeling en de besluitvorming legt.
We nemen het ontwikkeltraject onder de loep en maken in overleg met het projectteam een Roadmap Participatie op maat. De roadmap wordt uitgestippeld en ingevuld met deliverables en een selectie uit onze ruime participatiemix van off- en online participatietools. Maatwerk, waarbij de communicatie en activatie iedere keer weer goed aansluit bij de context, doelgroep en tijdgeest. En dan, dan gaan we samen aan de slag!
WIJ WILLEN OOK EEN ROADMAP

Samen aan de slag?

Goed plan! Ons werk verdeelt zich in vijf aaneensluitende deelgebieden met bijbehorende deliverables die hun plaats vinden in de Roadmap. Je kunt ons ook inschakelen voor een bepaald onderdeel zoals advies, of een kop & staartproject zoals Hoodlab, Greenbox, een stakeholderanalyse of een geweldig buurtfeest.

1. Advies, visie & strategie voor gebiedsvisie, gebiedsagenda, tijdelijkheids- en participatiestrategie en meeschrijven met aanbestedingen.


2. Branding & communicatie voor pakkende campagnes, gebiedsbranding, bewonerscommunicatie, social media, websites en promotiemateriaal.


3. Interventies & activaties voor de (hulp bij) uitvoering van leuke participatie. Je kunt maar liefst 30 participatietools vinden in onze participatiemix.


4. Training & opleiden voor het geven van workshops, masterclasses en participatietrainingen. Voor jullie professionals of de mensen uit de buurt.


5. Analyses & rapportage voor diepe stakeholder- en belangenanalyses, nulmetingen, data analyses, evaluaties en rapportages.

Al vanaf het begin van de samenwerking zetten we in op duurzame borging.

Aanbesteding of hulpvraag?

Staan jullie voor grote uitdagingen in het sociale en of ruimtelijke domein? Ondervind je problemen om de buurtpartners integraal en outreachend te laten samenwerken? Komt de dialoog tussen bewoners en professionals niet goed op gang?