De beweegvriendelijke buurt

Stokhasselt in Tilburg Noord is een van de armste wijken van de provincie Noord Brabant. Gemiddeld zijn de SES scores (sociaal economische status) er zeer laag en zijn er meer incidenten dan in de rest van de stad. In 2016 en 2017 was ook het percentage overgewicht onder jongeren tot 12 jaar maar liefst 11% hoger dan in andere buurten. Reden voor de gemeente en de GGD om in te grijpen. 


Eerst namen de GGD, Gemeente Tilburg en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) als challengehouder deel aan een hackathon over gezondheid en vitaliteit in de stad. Als winnaar van deze prijsvraag met het idee / concept 'De Beweegvriendelijke Buurt', mochten we met een lokale projectgroep en jongerenorganisaties aan de slag om in gesprek en in co-creatie met de buurt te werken aan door de jongeren zelf gecreëerde oplossingen.

CHECK DE AFTERMOVIE

Jaar

2017

Location

Stokhasselt Tilburg Noord

Deliverables

Uitvoeren participatie, conceptontwerp openbare ruimte, visualisaties, fotoserie, aftermovie, e-book

0

Bewonersinteracties

0

Organisaties meegedaan

0

Activiteiten gehost

0

Kopjes thee & koffie

Hoe verlagen we het percentage overwicht van jongeren door slim gebruik van de openbare ruimte?

Een integrale aanpak

Samenstellen lokale projectgroep

Als onderdeel van het kunnen vormen van de participatiestrategie en werkgroep hebben we eerst een stakeholderanalyse gemaakt. Daarin organiseerden we op verschillende momenten een aantal openhartige gesprekken met buurtwerkers, jongeren, ambtenaren en gingen we de wijk in op zoek naar buurtkracht en een passende locatie om het project uit te voeren.


Popup participatie

Geïnspireerd op de bouwkeet van Pratend Huis uit Helmond kozen we om vanuit een zeecontainer getransformeerd tot buurtwoonkamer het project te begeleiden. Een paar weken later stonden we midden in het Ypelaerpark met de PLYGRND experience. Een super plek tussen de buurten Heikant en Stokhasselt en midden in het park tussen het Cruyff Court en de ouderenflats.

Roadmap participatie

Niet vertellen, maar vragen

Hoe knoop je een eerlijk en constructief gesprek aan om samen aan de slag te kunnen in de buurt? Door ruimschoots de tijd te nemen heeft het ontwerpteam waardevolle relaties mogen opbouwen met bewoners en jongeren. Het begon wat onwennig, maar door leuke activiteiten en zorgvuldig te luisteren groeide gauw genoeg het wederzijdse vertrouwen om openhartig met elkaar te kunnen delen wat er echt speelt in de buurt.


Wijkexpedities

Samen met jongeren ging de projectgroep op wijkexpedities om de buurt te herontdekken en anders te kijken naar de omgeving. Met persoonlijke verhalen werden de uitdagingen (problemen), wensen (dromen) en kansen (mogelijkheden) in het gebied duidelijk en kon het ontwerpteam de vertaalslag maken naar interventies in de openbare ruimte. Kunst, street art, sport, urban sport, groen en veiligheid waren de thema’s die eruit sprongen.


Deliverables en resultaten

Wat kwam er uit het proces?

Het resultaat van de participatie komt voort uit de wensen, verhalen, behoeftes en bezwaren van de buurtbewoners. Tijdens de co-creatieperiode hebben ze dit met elkaar besproken en heeft het ontwerpteam de vertaalslag gemaakt naar een totaalconcept. Zo willen de bewoners een schaakbord en parcour in het park, een sport & spelmaterialen box met beheerprogramma, een wensboom bij de plek van de schietpartij en moestuintjes op plekken waar jongeren hangen.


Download het gratis e-book

Door de ogen van de buurtbewoners delen we de inzichten en learnings van een gezonder, veiliger, beweegvriendelijker en meer verbonden Stokhasselt. Aan de hand van de thema’s preventieve zorg, participatie, urban sport, street art en urban design krijg je met dit e-book nog een veel beter beeld van het project en de outcome daarvan.

Stuur mij het e-book

Stokhasselt in Tilburg was de allereerste wijk waar we een uitgebreid participatietraject mochten begeleiden.