Juan Mei

Juan-Mei Hu was projectleider Reigersbos en verantwoordelijk voor de buurtontwikkeling. Ze werd hierbij ondersteund door Joost Coulier, de gebiedsmakelaar Clemmy Tjin en het projectteam gebiedsontwikkeling Gaasperdam Driemond onder leiding van Iris van der Horst.

Reigersbos ook een wijk met veel kwaliteiten. Het is ruim, het is groen, de markt is populair.

Reigersbos in Amsterdam Zuidoost is een ontwikkelbuurt. Dat houdt in dat de wijk achterloopt op bepaalde ruimtelijke en sociale indicatoren in vergelijking met de rest van de stad. De sociaal economische situatie van de bewoners van Reigersbos ligt onder het Amsterdamse gemiddelde. 


Daarentegen is Reigersbos ook een wijk met veel kwaliteiten. Het is ruim, het is groen, de markt is populair. Maar de wijk is ook verouderd zoals de openbare ruimte, de staat van bepaalde woningen en het winkelcentrum.


De opgave was in 2019 om van Reigersbos een aantrekkelijke, levendige, toekomstbestendige en vitale woonwijk te maken met een betere sociaal-economische positie voor de buurt en haar bewoners. Zo profiteert de wijk mee met de sterke ontwikkelingen in Amsterdam Zuidoost. 


De principenota en het opstarten van een sociaal / fysiek traject zijn de eerste stappen op weg om de kansen die in de wijk liggen te verzilveren. Het inzetten van de Hoodlab was een mooie proef op de som om de stem van de bewoners te horen en de vergelijking in beeld te krijgen.


Wil je meer weten over de opgave Reigersbos, ga dan naar de projectpagina.


De opgave is om van Reigersbos een aantrekkelijke, levendige, toekomstbestendige en vitale woonwijk te maken.

Meer nieuws

Impact

Farida Ammara

Farida is goedlachse en betrokken bewoner. Ze doet vrijwilligerswerk in het buurthuis DOCK en op het Van Beuningenplein. Zo organiseert ze activiteiten voor een vrouwengroep, die de vrouwen empoweren met onder andere Nederlandse les. Ook werkt ze ’s middags met kinderen en kookt ze graag lekkere dingen.

Join the team

Een betekenisvolle baan bij een ambitieuze jonge organisatie

Join us