Juan Mei

Juan-Mei Hu was projectleider Reigersbos en verantwoordelijk voor de buurtontwikkeling. Ze werd hierbij ondersteund door Joost Coulier, de gebiedsmakelaar Clemmy Tjin en het projectteam gebiedsontwikkeling Gaasperdam Driemond onder leiding van Iris van der Horst.

Reigersbos ook een wijk met veel kwaliteiten. Het is ruim, het is groen, de markt is populair.

Reigersbos in Amsterdam Zuidoost is een ontwikkelbuurt. Dat houdt in dat de wijk achterloopt op bepaalde ruimtelijke en sociale indicatoren in vergelijking met de rest van de stad. De sociaal economische situatie van de bewoners van Reigersbos ligt onder het Amsterdamse gemiddelde. 


Daarentegen is Reigersbos ook een wijk met veel kwaliteiten. Het is ruim, het is groen, de markt is populair. Maar de wijk is ook verouderd zoals de openbare ruimte, de staat van bepaalde woningen en het winkelcentrum.


De opgave was in 2019 om van Reigersbos een aantrekkelijke, levendige, toekomstbestendige en vitale woonwijk te maken met een betere sociaal-economische positie voor de buurt en haar bewoners. Zo profiteert de wijk mee met de sterke ontwikkelingen in Amsterdam Zuidoost. 


De principenota en het opstarten van een sociaal / fysiek traject zijn de eerste stappen op weg om de kansen die in de wijk liggen te verzilveren. Het inzetten van de Hoodlab was een mooie proef op de som om de stem van de bewoners te horen en de vergelijking in beeld te krijgen.


Wil je meer weten over de opgave Reigersbos, ga dan naar de projectpagina.


De opgave is om van Reigersbos een aantrekkelijke, levendige, toekomstbestendige en vitale woonwijk te maken.

Meer nieuws

News

Podcast met Azzedine Wajgali, initiatiefnemer Native Oost

Als tiener kwam Azzedine Wajgali (24) uit de Dapperbuurt vaak in aanraking met de politie. Maar sinds enkele jaren is hij een voorbeeld voor velen. Als oprichter van Native Oost diende hij in 2019 een petitie in bij de gemeente Amsterdam voor een ‘safe space’ voor jongeren in de Dapperbuurt. Inmiddels lijkt het erop dat de veilige jongerenplek er echt komt.  Stadsdeel Oost heeft PLYGRND.city gevraagd om de jongeren en de buurt met elkaar in gesprek te laten gaan over de komst van zo een mogelijke plek in de buurt, zodat de bewoners kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. We hebben met elkaar onderzocht of de Roomtuintjes een goede locatie kan zijn voor dit initiatief. In de maand april stond de blauwe Hoodlab zeecontainer  4 weken bij het woonblok van de Roomtuintjes in de Dapperbuurt. We zijn met omwonende in gesprek gegaan om kennis te maken en informatie uit te wisselen over de buurt. Luister naar het verhaal van initiatiefnemer van Native Oost, Azzedine Wajgali door Nikki van Hoodlab.

Join the team

Een betekenisvolle baan bij een ambitieuze jonge organisatie

Join us