Een nieuw park in Amsterdam

Rijkswaterstaat is 8 jaar bezig geweest met de bouw van de Gaasperdammertunnel in Amsterdam Zuidoost, het verleggen van de snelweg A9 en het aanleggen van de ruwbouw van het park. Het park verbindt verschillende buurten in het stadsdeel en is een schakel in het groene lint dat door het gebied loopt. Het is een park voor de bewoners van de omliggende wijken, maar ook voor mensen van buiten het stadsdeel. 


In 2021 is PLYGRND.city gestart met het participatietraject ‘Common Ground’ namens de gemeente Amsterdam. Aan de bewoners van de stad is gevraagd wat hun visie is voor het nieuwe park op het dak van de tunnel van de A9. Hoe moet het park gaan heten? Wat zien bewoners graag in het park en wat liever niet? En zijn er raakvlakken te ontdekken in de wensen en bezwaren van omwonenden? Op deze pagina lees je meer over de participatie en de uitkomsten van deze gebiedsontwikkeling.

LEES HET VOLLEDIGE RAPPORT

Jaar

2021

Location

Amsterdam Zuidoost

Deliverables

Participatiestrategie, Uitvoeren participatiemix, Livinglab, Livecast, Parknaam, Analyse, Rapportage

Hoe betrek je zo veel mogelijk Amsterdammers bij de inrichting, invulling én naamgeving van een nieuw park?

Het gesprek in de buurt

Roadmap participatie

Voordat het project van start ging hebben we met de projectgroep, de klankbordgroep, jongeren uit het stadsdeel en de social designers van PLYGRND.city de roadmap participatie vormgegeven. Deze strategie bestond uit een combinatie van een online en offline participatiemix van toegankelijke interventies om zoveel mogelijk verschillende mensen te bereiken. Een serie online afleveringen, living labs en de buurt in!


Naar de mensen toe

Want, hoe bereik je bewoners die niet online te vinden zijn? Hoe kom je in de haarvaten van de wijk en mobiliseer je bestaande netwerken van bewonersorganisaties en vrijwilligers? De participatietool Greenbox stond drie weken op het Anton de Komplein waar bewoners hun stem konden laten horen en bewoners zijn de buurten ingegaan met bakfietsen om mensen te bereiken die slecht ter been of niet online te vinden zijn.

Bekijk de aftermovie voor een impressie

Online participatie

Digitale wall voor iedereen

Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen konden in de participatie gedurende het gehele traject van 12 weken online meepraten via de digitale muur op deze pagina. Hier werden geregeld updates gegeven van soms wat controversiële stellingen die dienden als gespreksstarter en konden bewoners reageren op elkaar. Check de digitale muur een stukje naar onder...


Online uitzendingen (livecasts)

Bij New Metropolis Zuidoost van Pakhuis de Zwijger kon je een serie van 3 online bijeenkomsten bijwonen (Livecast) waar er stellingen aan de kijkers werden voorgelegd om met elkaar op zoek te gaan naar common ground. Tussendoor was er invulling van video-items met bewoners, spoken word en een panelgesprek met experts. Gedurende de Livecast kon je jouw input geven wat je allemaal wilt en wenst voor dit park.

LIVECAST TERUG KIJKEN? KLIK HIER

Parknaam democratisch gekozen

Via de stemmodule hadden 1151 mensen gestemd op hun favoriete parknaam. Dit zijn de vier populairste namen:


  1. Tunnelpark (284 stemmen)
  2. Gaasperpark (127 stemmen)
  3. Ubuntupark (75 stemmen)
  4. Brasapark (250 stemmen)


Tijdens het participatieproces is er aan bewoners gevraagd welke naam zij het nieuwe park zouden willen geven, al deze suggesties waren te zien in de word cloud. De namen die het meest genoemd zijn vormden de top 10 die midden april 2021 online gepubliceerd is. Bewoners konden tot en met 5 mei 2021 stemmen op hun favoriete naam. In december werd de stemmodule heropend in verband met het overlijden van Roy Ristie.


De uiteindelijke parknaam is Brasapark geworden. Brasa is het Surinaamse woord voor knuffel.

EEN IMPRESSIE VAN DE IDEEËN VOOR HET PARK

Groeninrichting van het park

Kunst, muziek & cultuur

Sport spel & bewegen

Stadslandbouw

Alle ideeën voor het park op een rij? Bekijk het hier

Gemaakt met Padlet

Aanbesteding of hulpvraag?

Staan jullie als buurt voor grote uitdagingen in het sociale en of ruimtelijke domein? Ondervind je uitdagingen om buurtpartners integraal te laten samenwerken? Komt de dialoog tussen bewoners en professionals niet goed op gang?