Reigersbos ontwikkelt door

Hoe breng je de behoeften van een buurt en de visie van de gemeente bij elkaar in een meerjarige gebiedsontwikkeling? De komende jaren gaat de vernieuwing van het centrumgebied in Reigersbos in Amsterdam Zuidoost verder. Een deel van de plannen gaat over het bouwen van nieuwe woningen en een deel over ruimte voor bestaande en nieuwe maatschappelijke voorzieningen. Maar hoe dient de ruimtelijke ontwikkeling de sociale opgaven in de buurt?


Het doel is om van Reigersbos een nog een inclusiever stuk stad te maken. Een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar niemand wordt uitgesloten. Vanuit een gezamenlijke missie werkt de buurt samen om de voorzieningen vanuit de behoefte van buurtpartners en in samenspraak met bewoners te ontwikkelen. De gemeente en het Bewonersplatform hebben PLYGRND.city en Bureau de Hamvraag gevraagd om dit proces samen te begeleiden. Nieuwsgierig? Lees verder!


Het plan van aanpak bekijken?

Tags

Jaar

2024

Location

Reigersbos Amsterdam Zuidoost

Deliverables

Procesbegeleiding, Co-creatiesessies, Co-creatieplek, Maquette, Planvorming, Gebiedsbranding

0

Jaar

0

Organisaties

0

Nieuwbouwplots

0

Missie

“Onze missie? In co-creatie ontwikkelen van toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen vanuit de kracht en identiteit van Reigersbos.”

Wat gaat er veranderen?

Meerjarige ontwikkeling

In de ontwikkeling van Reigersbos veranderd er de komende 10 jaar veel. Zo worden er gebouwen gesloopt zoals een van de torens bij het metrostation, zodat er ruimte komt voor een nieuw plein. Er wordt op 9 plekken nieuwbouw gerealiseerd, waaronder aan het Renooiplein. Dit is een mix van woningen en plintfuncties, waaronder de maatschappelijke voorzieningen. Ook zal het groen en het bomenplan in de buurt veranderen en de parkeersituatie wordt anders.


De buurt meenemen

Voor een goed co-creatieproces is het belangrijk dat er duidelijkheid is over hoe besluiten worden genomen. Hoe krijg je overeenstemming en medewerking vanuit de buurt? Welke stakeholders zijn betrokken en welke invloed hebben zij? Welke ontwikkellijnen zijn er op het vlak van visie, ruimtelijk, businesscase, branding, tijdelijkheid en participatie? En welke afspraken maak je hierover om dit in goede banen te leiden? Dit is begonnen bij de kerngroep Reigersbos.


Een integrale samenwerking

De kerngroep & stakeholders

De kerngroep Reigersbos is ontstaan vanuit een actieve groep mensen in de buurt die verbonden zijn aan verschillende maatschappelijke initiatieven en organisaties. Samen zijn zij de trekkers van deze ontwikkeling. De groep bestaat uit broedplaats De Kazerne, de bibliotheek OBA, het Buurtteam Amsterdam Zuidoost, het Bewonersplatform Reigersbos en de afdelingen Sociaal, Maatschappelijke Voorzieningen en Grond & Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam.


Leuke en leerzame werksessies

Rondom de kerngroep zit een kring van actieve bewoners, jongeren, ondernemers, maatschappelijke instanties en buurtinitiatieven die zich betrokken voelen bij Reigersbos. Door middel van periodieke bijeenkomsten, participatie-activiteiten en werksessies bouwt de groep samen aan de uitwerking van de plannen. Inmiddels is ook vastgoedontwikkelaar Hoorne Vastgoed aangehaakt en groeit de groep.


Meer leren over onze aanpak?

“Achterin de bieb staat een groot houten huis. Dit is de co-creatieplek waar iedereen welkom is om zich te laten informeren over deze buurtontwikkeling.”

De ontwikkeling van voorzieningen

Programma van eisen

In fases vertaalt de kerngroep hun visie en wensen naar concrete samenwerkingen en voorkeurslocaties. Vanuit het gedeelde vertrekpunt geven ze invulling aan het programma en wat dat betekent voor de toekomstige ruimtelijke vertaling. Daarna wordt het concreet. Er worden samenwerkingsintenties opgesteld, waarin er ook wordt ingezoomd op beheer en exploitatie. Dit alles komt samen in het programma van eisen voor bij de investeringsnota.


Participatiestrategie

Tegelijkertijd bouwen we voort op het rijke participatieverleden met het neerzetten van de participatie- en tijdelijkheidstrategie. Die sluit aan op de doelen en mijlpalen uit het plan van aanpak en de activiteiten van de kerngroep. Zo worden er gedurende het proces steeds meer doelgroepen van bewoners en ondernemers actief betrokken en haakt de ontwikkeling aan op de bestaande activiteiten in de buurt.


Dit willen wij ook

De co-creatieplek in de OBA

Een grote maquette

In de openbare bibliotheek OBA vind je een grote visuele en gastvrije presentatie van deze ontwikkeling. Samen met Studio Jaywalk hebben we een grote maquette gebouwd. Een houten weergave van schaal 1:300 van de nieuwe situatie, met de nieuwbouwplots en het bomenplan. Hier wordt per plot uitgelegd wat en wanneer er gaat veranderen. De maquette is in co-creatie met bewoners tot stand gekomen die waardevolle input gaven om het duidelijker te maken.


Het houten huis

Achterin de bieb staat een groot houten huis. Dit is de co-creatieplek waar iedereen welkom is om zich te laten informeren over deze buurtontwikkeling. Hier vind je onder andere een tijdlijn, kun je het plan van aanpak doorspitten. Ook zijn alle stakeholders in een groot smoelenboek op het raam met naam en rugnummer geplakt, zodat je iedereen kunt zien en bereiken. Op verschillende plekken hangen prikbordjes waar je reacties kunt geven of wordt je aangespoord mee te komen doen.


“Er worden gebouwen gesloopt zoals een van de torens bij het metrostation, zodat er ruimte komt voor een nieuw plein.”

Stadsdorp Reigersbos

De missie

De basis voor het overkoepelend concept is Stadsdorp / Urban Village. Een werktitel die voort is gekomen uit de gesprekken met de kerngroep, de wensen per organisatie, de bijeenkomsten en de ruimtelijke kansen in het gebied. De kerngroep zegt: Wij ontwikkelen toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen, vanuit de kracht en identiteit van Reigersbos, die ten goede komen aan de buurt en versterken en bestendigen wat er al is. 


Wat is stadsdorp / urban village?

Een thuis voor iedereen waar gezondheid, muziek, sport, cultuur, religie, creativiteit en ondernemerschap samenkomen’. Hier worden de sterke kanten van de stad verbonden met de positieve aspecten van een dorp. De stad biedt veel diversiteit, faciliteiten, netwerken en anonimiteit. In een dorp kent men elkaar juist, is er sterke sociale cohesie, ruimte, groen en weten mensen elkaar gemakkelijk te vinden. Dit wordt vertaald naar het concept voor de toekomstbestendige Maatschappelijke Voorzieningen in Reigersbos.


Vertel ons over jullie opgave

De volgende stap?

Gebiedsbranding

Voor het vormgeven van de identiteit en huisstijl van de nieuwe maatschappelijke voorzieningen en het winkelcentrum in Reigersbos, richten we ons op het ontwikkelen van een visuele stijl die toegepast kan worden in activatie en communicatie. Het doel is om een sterk en herkenbaar merk te creëren dat het verhaal van de bewoners en de essentie van de buurt weerspiegelt. Hiervoor hebben we Studio Wesseling gevonden, onder andere bekend van de citymarketing van Amsterdam Zuidoost.


Blijf het volgen

Er staat nog een heleboel op de planning de komende jaren in Reigersbos. Wil je op de hoogte blijven of worden betrokken bij de gebiedsontwikkeling in Reigersbos? Laat het weten!


Hier wil ik meer over weten

Zijn jullie ook bezig met een grootschalige en complexe gebiedsontwikkeling waar hulp bij nodig is? Laat het ons weten.

Wil jij ook leren participeren?

Ben jij een stadsmaker, projectontwikkelaar of buurtwerker in het ruimtelijke of sociale domein? Werken jullie aan een nieuwbouwopgave of gebiedsontwikkeling en wil je leren hoe je beter en slimmer een diverse en grote groep bewoners bereikt en ook echt betrekt? Het nieuwe online coachingsprogramma van PLYGRND.city 'De Betrokken Buurtbewoner' start dit voorjaar!