Tunnel of Love

Hoe heel je een plek waar zich een dodelijk incident heeft afgespeeld? Hoe wordt een plek weer als veilig ervaren en hoe betrek je bewoners in het proces? Dat was de aanleiding voor het project Tunnel of Love / Tunnel of Colour die tijdens het participatietraject van 2018 is ontstaan. Twee onderdoorgangen die bewoners en professionals, onder artistieke leiding van kunstenaar Louis Norense, hebben omgetoverd tot liefdevolle en kleurrijke plekken.


Venserpolder in Amsterdam Zuidoost is een ontwikkelbuurt met ongeveer 8.000 bewoners in zo een 4.000 woningen. De wijk loopt achter op allerlei sociale en ruimtelijke indicatoren zoals het percentage armoede en de staat van de voorzieningen in de openbare ruimte. Daarbij werd de buurt de afgelopen jaren geteisterd door criminele incidenten die de woonkwaliteit verder naar beneden haalden. Zo ook in de fiets- en voetgangerstunnels onder de Dolingadreef.

Jaar

2019

Location

Venserpolder

Deliverables

Visualisatie, conceptontwerp, definitief ontwerp, projectmanagement, uitvoeren artwork, participatie

Hoe maak je een plek in de buurt weer beter waar zich een fataal incident heeft afgespeeld?

Hoe kwam het tot stand?

Hoodlab Venserpolder

Het participatie- en uitvoeringstraject in Venserpolder ging in de lente van 2018 van start met een ontwerpend onderzoek vanuit de participatietool Hoodlab. Tijdens een periode van vijf weken zijn er meer dan 500 (getelde) buurtbewoners, betrokkenen en professionals persoonlijk met elkaar in gesprek gegaan over hun ideeën, wensen en zorgen voor het verbeteren van Venserpolder. Eén van de thema’s was veiligheid in de buurt en zo ook die van de tunnels.

Liefde en het gesprek

Conceptcreatie

Bewoners vonden de tunnels onder de Dolingadreef maar onveilig. Dat had enerzijds te maken met de grauwe feel en de slechte verlichting en werd anderzijds versterkt dat er in de afgelopen periode een dodelijk incident had plaatsgevonden aan de dreef. Hoe heel je zo een plek in de buurt? Vroeg het ontwerpteam aan de bewoners. Het antwoord uit de vele gesprekken kwam neer op twee dingen: Liefde én er met elkaar over praten. Het community art concept werd geboren.

Het antwoord uit de vele gesprekken kwam neer op twee dingen: Liefde én er met elkaar over praten. Het concept voor de tunnels was geboren.

De participanten

Honderden bewoners

Aan het kunstwerk hebben letterlijk honderden bewoners en buurtprofessionals meegewerkt. De scholieren van basisscholen De Schakel, Het Klaverblad en Praktijkcollege De Dreef, maar ook ambtenaren van het stadsdeel, ouderen van de Venser en buurtwerkkamer De Multibron participeerden mee. De projectgroep bestond verder uit projectleider Robbin, het participatieteam van PLYGRND.city met stagiaires van de HvA, kunstenaars Louis Norense en Joke Smeulders en een groep betrokken buurtbewoners.

Placemaking met de buurt

Co-creatie zoals het bedoeld is

Voor de Tunnel of Love waren 300 harten gemaakt die bewoners thuis, op het werk en op school zelf konden versieren. De inspiratie voor de Tunnel of Color kwam voort uit gedichten en tekeningen van de scholieren van de drie deelnemende scholen. Daarbij was er een groep actieve en betrokken bewoners die gedurende vier maanden de handen uit de mouwen hebben gestoken om de tunnels te schilderen en op tijd af te krijgen.

Symbolisch, op 14 februari 2019, openende stadsdeel bestuurder Jakob Wedemeijer samen met de kids de tunnels feestelijk

Participatie Vraagstuk?

Staan jullie als buurt voor grote uitdagingen in het sociale en of ruimtelijke domein? Ondervind je uitdagingen om buurtpartners integraal te laten samenwerken? Komt de dialoog tussen bewoners en professionals niet goed op gang?