Tunnel of Love

In de Venserpolder is voor de zomer 2018 gestart met een participatietraject door Hoodlab. Een tijdelijke buurtwoonkamer die 5 weken in de openbare ruimte heeft gestaan waar in die periode 350 a 500 individuele personen zijn gesproken. Hierin zijn samen met bewoners schetsontwerpen gemaakt voor kleine ingrepen in de openbare ruimte die nog dit jaar te realiseren zijn. Deze zijn in co-creatie met bewoners en gemeente verder uitgewerkt van de zomer tot concrete plannen. 


Eén van die concrete plannen is het uitvoeren en realiseren van de tunnels van liefde in onderdoorgangen onder de dreven, die soms als onveilig worden ervaren. Waarom tunnels van liefde? In de afgelopen periode hebben ook minder leuke gebeurtenissen plaatsgevonden, zoals steek en schietincidenten. Incidenten, omdat dit niet de gebruikelijke gang van zaken in de buurt is. Een buurt met veel talent jong en oud, met liefde voor elkaar en de buurt. Een project van en voor de buurt, wat het hele Hoodlab traject mooi visualiseert en symboliseert.Product

Community-Art

Date

14 februari 2019

Location

Venserpolder

Deliverables

Magazine, Fotoserie, Podcast, Buurtfeest

De uitdaging

December 2017 is gestart met ingrepen in de openbare ruimte die zoveel mogelijk in co-creatie met bewoners tot stand moeten komen. Dit gaat om kleine ingrepen die een van de volgende doelstellingen hebben: verbetering van de kwaliteit van de  woonomgevingen daarmee van de leefbaarheid. Koppeling van stedelijke ontwikkelingsgebieden met strategische buurtontwikkeling. Positief beïnvloeden betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners bij de voorstellen en bij de leefbaarheid in hun buurt.

Impact door verbinding


Eén van die concrete plannen is het uitvoeren en realiseren van de tunnels van liefde in onderdoorgangen onder de dreven, die soms als onveilig worden ervaren. Waarom tunnels van liefde? In de afgelopen periode hebben ook minder leuke gebeurtenissen plaatsgevonden, zoals steek en schietincidenten. Een buurt met veel talent jong en oud, met liefde voor elkaar en de buurt. Een project van en voor de buurt, wat het gevoel van veiligheid saamhorigheid weer heeft terug gehaald.


Algemeen Doel

Co-creatie & verbondenheid in de buurt. Erkenning geven aan de bewoners, kinderen en kunstenaars.

Met de scholen

BS De Schakel. BS Het Klaverblad. Praktijkcollege De Dreef. 


Geopend door

Stadsdeelbestuurder Jakob Wedemeijer. Merrel Hoefdraad, gebiedsmakelaar. Robbin Pennings, projectleider ontwikkelbuurten Venserpolder.