Hoodlab

Nog 3 keer beschikbaar vanaf mei 2022

Gemeenten proberen bewoners in buurtontwikkeling te betrekken, maar bereiken vaak een beperkte doelgroep. Zo geven bewonersavonden of prijsvragen een eenzijdig beeld, omdat hier vooral de ‘usual suspects’ op afkomen. Bewoners beseffen op hun beurt vaak niet dat hun stem in de ontwikkeling van de buurt er daadwerkelijk toe doet. Ze spreken de taal van de gemeente niet, of denken dat dit niet aan ze besteed is terwijl ze wél wensen of goede ideeën hebben. 


Met de intreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 is de overheid verplicht tot het faciliteren van participatie voor bewoners, ondernemers en instellingen over de buurt, de omgevingsplannen én de programmering. De openbare ruimte is daarbij een belangrijke plek voor spontane ontmoetingen tussen buurtbewoners. Ook is de nabijheid van voorzieningen steeds belangrijker aan het worden. Hoe sla je de brug tussen het sociale en ruimtelijke domein?


Met Hoodlab bereik je bewonersgroepen van alle leeftijden en achtergronden uit de hele buurt. Tijdens een Hoodlab project is er volop tijd en ruimte voor verbinding en krijgen ambtenaren de gelegenheid om de bewoners te leren kennen. Na het project is er een breed-gedragen stem van de buurt, is het inzichtelijk waar buurtkracht zit en kun je met tastbare resultaten zoals een rapportage, visualisaties, persoonlijke verhalen en content naar de volgende stap.

Product

Hoodlab

Prijs

Vanaf 10.000 euro

Kenmerken

Koffiebar, theehuis, makersplek, podcast studio, buurtwoonkamer, buurtbibliotheek, ontwerpplek, zitjes, co-creatiewanden, spelletjestafel, werkbank, boekenkast, buurtkaart, flatscreen en nog veel meer.

0

Bewonersinteracties

0

Kopjes koffie & thee

0

Gedocumenteerde verhalen

0

Buurten gingen jullie voor

Hoe werkt het?

Een Hoodlab participatietraject is onderdeel van een groter geheel. Dit gedeelte van de buurtontwikkeling (Fase 1) bestaat uit vier stappen over een periode van 10 tot 26 weken. De container staat twee, drie of vier weken bij jullie 'live' in de buurt. De uitvoering van de ideeën en initiatieven (Fase 2) volgt hierna door bewoners met behulp van lokale partijen.


Stap 1. Opdracht formaliseren

In deze fase ligt de focus op het verhelderen van de hulpvraag en het bij elkaar brengen van de (co-)financiering. Zodra het duidelijk is welke sleutelpartners het project gaan dragen en welk budget er voor het participatieproces en de uitvoering erna beschikbaar is, kan het plan van aanpak opgesteld worden en de objectvergunning worden aangevraagd.


Stap 2. Voorbereidingen & Projectgroep

In deze fase stellen we het projectteam samen in een mix van buurtkracht, Hoodlabbers en ondersteuning vanuit de opdrachtgevers. De ontwerpvragen worden geformuleerd, er worden foto's gemaakt in de buurt, de campagne wordt vormgegeven en het drukwerk geproduceerd. De promo gaat van start en er vindt een kick-off plaats met het projectteam.


Stap 3. Hoodlab in de buurt (live)

In deze fase wordt de infrastructuur van het lab geleverd en opgebouwd. De projectgroep krijgt een training om de tools en methodiek te gebruiken en te leren sociaal ontwerpen. Buurtbewoners gaan met elkaar in gesprek, ideeën worden verzameld en afhankelijk van de keuzes van de opdrachtgever wordt er content gecreëerd en activiteiten begeleidt.


Stap 4. Oplevering & Overdracht

In deze fase verzamelt het onderzoeksteam van PLYGRND.city eerst alle input van de buurt en gaat aan de slag met de sortering. De input wordt vervolgens 'rauw' aan de projectgroep en opdrachtgever teruggegeven óf vertaalt naar een buurtanalyse. In de overdracht ligt de focus op de daadwerkelijke uitvoering van de verzamelde initiatieven uit de buurt.


IS DE HOODLAB PARTICIPATIE METHODE

VOOR JULLIE GEBIED OF GEMEENTE GESCHIKT?


JA: als je sneller met elkaar tot oplossingen wilt komen

JA: als jullie participatie in gebiedsontwikkeling willen doen

JA: als de band tussen gemeente en bewoners versterkt mag worden

JA: als bewoners initiatief tonen en aan de slag willen met buurtontwikkeling

Het basispakket uitgelicht

Een rekenvoorbeeld

Hoodlab 3 weken live

Project duurt 12 weken | Totaal: € 35.000

Infrastructuur & materiaal€ 10.000

Social design & support team€ 15.000

Communicatie & Content€ 10.000

* Exclusief vergunning & transport

Basispakket

Dit is een combinatie van de infrastructuur, het support team, communicatie, fotografie, materialen en basisprogrammering

 • Voorbereidingsperiode
 • Opbouw en afbouw Hoodlab
 • Eigen social design & support team
 • 3 dagen per week geopend
 • Donderdag - vrijdag - zaterdag
 • 5 uur per dag open (15.00 - 20.00)
 • Een eigen interactieve website
 • Custom buurtbanners op de container
 • Poster / flyer design en drukwerk
 • Reportage fotografie
 • Ontwerpvragen geformuleerd
 • Co-creatiematerialen & backdropvideo
 • Koffie & theebar met versnaperingen
 • 3 keer een nieuwsbrief item
 • 3 Social media posts & Hoodlab Stories
 • Eindpresentatie & terugkomdag

De projectgroep

Integraal iedereen in zijn kracht!

In een Hoodlab project worden zowel formele organisaties, als de informele partijen gevonden en betrokken. Zo wordt er lokaal ingekocht en werken freelancers, ondernemers, moeders of jongeren mee met bijv. het begeleiden van ontwerpsessies, content maken, promotie activiteiten of andere werkzaamheden. En ja, dat is gewoon betaald. Een sterke combinatie van buurtkracht en frisse wind.

Nog meer impact? Kies jullie add ons

Ja, wij gaan impact maken met Hoodlab!

Vul onderstaande velden in en wij reserveren jullie Hoodlab alvast.

Lees de ervaring van andere Hoodlabs

'Hoodlab stond bij ons in de buurt. Zo een plek willen wij wel voor altijd!'

Quinty uit de Nieuwmarktbuurt (13 jaar)