Greenbox

Nog 4 keer beschikbaar vanaf mei 2022

Na de verhoogde energieprijzen en de Klimaattop in Glasgow is de urgentie van de klimaatcrisis overal voelbaar. Er is nog veel werk te doen om de aarde op een goede manier door te geven aan onze volgende generaties. Bewustzijn creëren is daarbij een belangrijk speerpunt. Bij Greenbox ontvangen bewoners pakketjes om te besparen op de energiekosten en worden complexe thema's zoals de energietransitie, aardgasvrije buurten en global warming met elkaar besproken.


Gemeenten en woningcorporaties proberen bewoners te betrekken bij de ontwikkelingen in de buurt, maar bereiken vaak maar een beperkte doelgroep. Op bewonersavonden komen vooral de ‘usual suspects’ af. Anderzijds beseffen bewoners vaak niet dat hun stem in de ontwikkelingen van de buurt er daadwerkelijk toe doet. Ze spreken de taal van de gemeente niet, of denken dat dit niet aan ze besteed is terwijl ze wél vragen, wensen of goede ideeën hebben. 


Met Greenbox bereik je bewonersgroepen van alle leeftijden en achtergronden uit de hele buurt. Tijdens een Greenbox project is er volop tijd en ruimte voor verbinding en krijgen de buurtprofessionals ook de gelegenheid om de bewoners te leren kennen. Naast een hoger bewustzijn op het thema in het ook inzichtelijk waar buurtkracht zit en kun je met tastbare resultaten zoals een rapportage, visualisaties, persoonlijke verhalen en content de volgende stappen maken.

Product

Greenbox

Prijs

vanaf 7.500 euro

Kenmerken

koffiebar, groen loket, buurtwoonkamer, zitjes, co-creatiewanden, spelletjes, buurtkaart, flatscreen, planten, energiepakketten en goodiebags en nog veel meer.

0

Bewonersinteracties

0

Kopjes koffie & thee

0

Gedocumenteerde verhalen

0

Buurten gingen jullie voor

Hoe werkt het?

Een Greenbox participatietraject is onderdeel van een groter maatschappelijk vraagstuk. Dit deel in de buurtontwikkeling bestaat uit vier stappen over een periode van 8 tot 16 weken. De box staat twee, drie of vier weken bij jullie 'live' in de buurt. De vervolgstappen worden door bewoners met behulp van lokale ondernemers, corporaties en gemeente verder opgepakt.


Stap 1. Opdracht formaliseren

In deze fase ligt de focus op het verhelderen van de hulpvraag en het bij elkaar brengen van de (co-)financiering. Zodra het duidelijk is welke sleutelpartners het project gaan draaien en welk budget er voor het participatieproces en de uitvoering beschikbaar is, kan het plan van aanpak opgesteld worden en de objectvergunning worden aangevraagd.


Stap 2. Voorbereidingen & Projectgroep

In deze fase stellen we het projectteam samen in een mix van buurtkracht, Hoodlabbers en ondersteuning vanuit de opdrachtgevers. het vraagstuk wordt geformuleerd, er worden foto's gemaakt in de buurt, de campagne wordt vormgegeven en het drukwerk geproduceerd. De promo gaat van start en er vindt een kick-off plaats met het projectteam.


Stap 3. Greenbox in de buurt (live)

In deze fase wordt de infrastructuur van de box geleverd en opgebouwd. De projectgroep krijgt een training om de tools en methodiek te gebruiken en te leren sociaal ontwerpen. Buurtbewoners en professionals gaan met elkaar in gesprek en de energiepakketten worden opgehaald. De buurt raakt betrokken bij het duurzaamheidsthema en afhankelijk van de keuzes van de opdrachtgever wordt er content gecreëerd en activiteiten begeleidt.


Stap 4. Oplevering & Overdracht

In deze fase verzamelt het onderzoeksteam van PLYGRND.city eerst alle input van de buurt en gaat aan de slag met de sortering. De input wordt vervolgens 'rauw' aan de projectgroep en opdrachtgever teruggegeven óf vertaalt naar een buurtanalyse. In de overdracht ligt de focus op de daadwerkelijke uitvoering van de verzamelde initiatieven uit de buurt.


IS DE GREENBOX PARTICIPATIE METHODE

VOOR JULLIE GEBIED OF GEMEENTE GESCHIKT?


JA: als er een vraagstuk ligt op energietransitie of duurzaamheid

JA: als de band tussen gemeente en bewoners versterkt mag worden

JA: als jullie participatie in de gebiedsontwikkeling willen / moeten doen

JA: als er een integrale publiek private samenwerking op de gesprekstafel ligt

Het basispakket uitgelicht

Een rekenvoorbeeld

Greenbox 2 weken live

Project duurt 10 weken | Totaal: € 25.000

Infrastructuur & materiaal€7.500

Social design & support team€ 10.000

Communicatie & Content€ 7.500

* Exclusief vergunning & transport

Basispakket

Dit is een combinatie van de infrastructuur, het support team, communicatie, fotografie, materialen en experience.

 • Voorbereidingsperiode
 • Opbouw en afbouw Greenbox
 • Eigen social design & support team
 • 3 dagen per week geopend
 • Donderdag - vrijdag - zaterdag
 • 3 uur per dag open (16.00 - 19.00)
 • Een eigen interactieve website
 • Custom banners op de container
 • Poster / flyer design & drukwerk
 • Reportage fotografie
 • Gespreksonderwerpen helder
 • Co-creatiematerialen & backdropvideo
 • Koffie & theebar met versnaperingen
 • 3 keer een nieuwsbrief item
 • 3 Social media posts & Hoodlab Stories
 • *Exclusief energiepakketten

Energiepakketten

Meteen aan de slag

Tijdens een Greenbox project ontvangen bewoners een duurzaamheidspakket, met daarin tools, tips & tricks om thuis praktisch aan de slag te gaan om geld en energie te besparen. De inhoud van het pakket kan bestaan uit: led lampjes, radiatorfolie, douchetimer, handige tips & tricks, buurtflyer, een kamerplantje.


Greenbox. Win, win voor nu en de toekomst.

Add ons

Ja, wij gaan impact maken met Greenbox!

Vul onderstaande velden in en wij reserveren jullie Greenbox alvast.

Lees de ervaring van andere Greenboxes

"Ik begrijp nu een heel stuk beter hoe ik kan besparen op mijn energiekosten mij kan inzetten voor een duurzame en schonere wereld. "

Marjolein (23) uit de Staatsliedenbuurt