Project: Dapperbuurt

Wat een geweldig nieuws! In 2021 zijn we begonnen in samenwerking met Stadsdeel Oost om het nieuwe buurtinitiatief uit de Dapperbuurt, Native Oost te begeleiden met het bouwen van hun nieuwe eigen jongerenplek. Een plek voor inspiratie, educatie en recreatie.

In 2019 diende Azzedine een petitie in bij het stadsdeel. En met succes! Nu 1,5 jaar later is de stichting geboren en zijn ze met hun groep op weg om hun eigen plek te hebben. Het in de Dapperbuurt zelf opgerichte initiatief draait inmiddels op volle kracht. De stichting helpt jongens en meiden vanaf 14 jaar die behoefte hebben aan begeleiding en wijst ze op de mogelijkheden die de gemeente biedt, zoals het volgen van opleidingen en coaching.


Plygrnd.city begeleidt Native Oost met de realisatie van hun tijdelijke jongerenplek die live gaat in de zomer van 2021 naast het sportveldje bij de Roomtuintjes. Een veilige en inspirerende plek waar je welkom bent en er waardevolle verbindingen worden gemaakt. Een plek waar gezonde waarden en normen gelden en waar kansarm omgevormd wordt naar kansrijk. Een plek van en voor de jeugd.


Vanuit de behoefte van de jongeren werken we in samenwerking met stadsdeel Oost, welzijnspartners, betrokken buurtinitiatiefnemers en de rest van de buurt aan het maken van positieve impact op de leefgebieden werk, onderwijs, vrije tijd en zorg. Als bijvangst achterhalen we welke trends, rolmodellen, drives, successen en leringen van invloed zijn op de levensstijl en mindset van de jongeren bij het creëren van hun eigen gezonde toekomst.Meer nieuws

News

Hoodlab Foundation videoclips

De Hoodlab Foundation heeft als doel om (kwetsbare) jongeren te helpen hun dromen te verwezenlijken door coaching bij creatieve ontplooiing, hulp op de weg naar werk of stage of het aanschaffen van een middel zoals een fiets, camera of laptop, met aandacht voor persoonlijk leiderschap, communicatievaardigheden en normen en waarden. In het alle begin van de Hoodlab Foundation zijn deze toffe videoclips tot stand gekomen.

Join the team

Een betekenisvolle baan bij een ambitieuze jonge organisatie

Join us