Dromenlab

Nog 4 keer beschikbaar vanaf mei 2022

Gemeenten proberen bewoners in buurtontwikkeling te betrekken, maar bereiken vaak een beperkte doelgroep. Zo geven bewonersavonden vaak een eenzijdige beeld, omdat hier vooral ‘usual suspects’ op afkomen. Bewoners beseffen op hun beurt vaak niet dat hun stem in de ontwikkeling van hun buurt er toe doet. Ze spreken de taal van de gemeente niet, of denken dat dit niet aan ze besteed is terwijl ze wél wensen of goede ideeën hebben. 


Met de intreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is de overheid verplicht tot het faciliteren van participatie voor bewoners, ondernemers en instellingen over de buurt, de omgevingsplannen én de programmering. De openbare ruimte is daarbij een belangrijke plek voor spontane ontmoetingen tussen buurtbewoners. Ook is de nabijheid van voorzieningen steeds belangrijker aan het worden. Hoe sla je de brug tussen het sociale en ruimtelijke domein?


Met Dromenlab bereik je bewoners op een verrassende en laagdrempelige manier. Tijdens een Dromenlab project wordt er contact gemaakt in de vorm van spel, om zo het gesprek te kunnen voeren over belangrijke thema's zoals je leefomgeving, je dromen of de herinrichting van een park. Dromenlab verplaatst zicht van locatie naar locatie te om verschillende groepen de kans te geven gehoord te worden en daarmee een breed gedragen stem van de buurt te vertegenwoordigen.


Product

Dromenlab

Prijs

Vanaf 5000 euro

Kenmerken

koffiekar, buurtkaart, basketbal basket, terrasje, zitjes, spelletjes, storycubes, statement cards

0

Bewonersinteracties

0

Kopjes Koffie & Thee

0

Gedocumenteerde verhalen

0

Buurten gingen jullie voor

Hoe werkt het?

Een Dromenlab participatietraject kan onderdeel zijn van een groter geheel of dienen als opzichzelfstaand project. Dit gedeelte van de buurtontwikkeling bestaat uit vier stappen over een periode van 5 tot 10 weken. De bakfiets is twee, drie of vier weken bij jullie 'live' in de buurt. De vervolgstappen van de ideeën en initiatieven volgt hierna door bewoners met behulp van lokale ondernemers.


Stap 1. Opdracht formaliseren

In deze fase ligt de focus op het verhelderen van de hulpvraag en het bij elkaar brengen van de (co-)financiering. Zodra het duidelijk is welke sleutelpartners het project gaan dragen en welk budget er voor het participatieproces en de uitvoering beschikbaar is, kan het plan van aanpak worden opgesteld.

 

Stap 2. Voorbereidingen & Projectgroep

In deze fase stellen we het projectteam samen in een mix van buurtkracht, Hoodlabbers en ondersteuning vanuit de opdrachtgevers. De ontwerpvragen worden geformuleerd, de campagne wordt vormgegeven en het stickerwerk voor op de fiets wordt geproduceerd. De promo gaat van start en er vindt een kick-off plaats met het projectteam.


Stap 3. Dromenlab in de buurt (live)

In deze fase wordt de bakfiets geleverd. De projectgroep krijgt een training om de tools en methodiek te gebruiken en te leren sociaal ontwerpen. Buurtbewoners gaan met elkaar in gesprek, ideeën worden verzameld en afhankelijk van de keuzes van de opdrachtgever wordt er waardevolle content gecreëerd.


Stap 4. Oplevering & Overdracht

In deze fase verzamelt het onderzoeksteam van PLYGRND.city eerst alle input van de buurt en gaat aan de slag met de sortering. De input wordt vervolgens 'rauw' aan de projectgroep en opdrachtgever teruggegeven óf vertaalt naar een buurtanalyse. In de overdracht ligt de focus op de volgende stap met de verzamelde initiatieven uit de buurt.


IS DE DROMENLAB PARTICIPATIE METHODE

VOOR JULLIE GEBIED OF GEMEENTE GESCHIKT?


JA: als je op een flexibele manier actief buurtbewoners wilt verbinden

JA: als jullie participatie in gebiedsontwikkeling willen doen

JA: als de band tussen gemeente en bewoners versterkt mag worden

JA: als bewoners initiatief tonen en aan de slag willen met buurtontwikkeling

Basispakket uitgelicht

Een rekenvoorbeeld

Impactlab 3 weken live

Project duurt 8 weken | Totaal: € 15.000

Infrastructuur & materiaal€ 5000

Social design & support team€ 6000

Communicatie & Content€ 4000

Basispakket

Dit is een combinatie van de infrastructuur, het support team, communicatie, fotografie, materialen en basisprogrammering

 • Impactlab komt naar jouw buurt
 • Voorbereidingsperiode
 • Vervoer Impactlab
 • Eigen social design & support team
 • 3 dagen per week live
 • 3 uur per dag open (17.00 - 20.00)
 • Een eigen interactieve website
 • Custom stickers op de bakfiets
 • Reportage fotografie
 • Ontwerpvragen geformuleerd
 • Basketballset + statementcards
 • Co-creatiematerialen & spelmateriaal
 • Buurtkaart op de fiets
 • Koffie & thee met versnaperingen
 • 3 Social media posts & Hoodlab Stories

Follow up?

inzetten als mobiele follow up tool van Hoodlab

Impactlab kan zowel ingezet worden als tool om bewoners in de buurt te bereiken als ook als mobiele follow up tool van Hoodlab, om na een periode te meten wat de positieve impact is in de buurt. Of impact lab wordt ingezet na afloop van een Hoodlab project. Zo houd je de dialoog met de bewoners op gang. Wat is het buurtgevoel van het project? Wat is er zowel positief of negatief veranderd? En welke informatie wil je op dat moment teruggeven aan de mensen? 

Nog meer impact? Kies jullie add ons

Ja, wij gaan impact maken met Dromenlab!

Vul onderstaande velden in en wij reserveren jullie Dromenlab alvast.

Lees de ervaring van andere Dromenlab

Ik kwam de bakfiets tegen in het Westerpark, we hebben gekletst over dromen en een lekker kopje thee gedronken. Dat heeft mij echt aan het denken gezet!

Marjolein uit de Baarsjes (25 jaar)